Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "986"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/10/11"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/10/11"1. ORDIN 3384 03/10/2022

ORDIN nr. 3.384 din 3 octombrie 2022privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

EMITENT
 • Ministerul Finantelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 2022  2. HOTARARE 1224 05/10/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 5 octombrie 2022privind datele de identificare şi elementele de individualizare ale creanţei care face obiectul preluării de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului asupra Societăţii Transbordare Vagoane Marfă - S.A. - în faliment

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 2022  3. ORDIN 144 07/10/2022

  ORDIN nr. 144 din 7 octombrie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 octombrie 2022  4. REGULAMENT 07/10/2022

  REGULAMENT din 7 octombrie 2022de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 octombrie 2022  5. ORDIN 5174 30/08/2022

  ORDIN nr. 5.174 din 30 august 2022privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Mexic" din municipiul Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 2022  6. ORDIN 5291 31/08/2022

  ORDIN nr. 5.291 din 31 august 2022privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filiera "teoretică", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Carol I" din comuna Valea Doftanei

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 2022  7. LISTA 10/10/2022

  LISTĂ din 10 octombrie 2022aferentă trimestrului II 2022, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România, raportate de furnizorii de servicii medicale şi de medicamente la casele de asigurări de sănătate şi validate de acestea, suportate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în medicamente de tip I, tip II şi tip III, potrivit prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 2022  8. ORDIN 3160 10/10/2022

  ORDIN nr. 3.160 din 10 octombrie 2022pentru aplicarea în trimestrul II 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 2022