Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "95"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/02/01"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/02/01"1. ORDIN 107 23/01/2024

ORDIN nr. 107 din 23 ianuarie 2024pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  2. ANEXA 23/01/2024

  ANEXE din 23 ianuarie 2024pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Q şi (**)1p în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  3. ORDIN 574 25/01/2024

  ORDIN nr. 574 din 25 ianuarie 2024privind derogarea de la prevederile art. 16 alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă în străinătate Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 330/2023

  EMITENT
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  4. ORDIN 611 31/01/2024

  ORDIN nr. 611 din 31 ianuarie 2024privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022

  EMITENT
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  5. ORDIN 612 31/01/2024

  ORDIN nr. 612 din 31 ianuarie 2024privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 603/2023

  EMITENT
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  6. ORDIN 613 31/01/2024

  ORDIN nr. 613 din 31 ianuarie 2024privind modificarea pct. 7 lit. g) din procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023

  EMITENT
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  7. ORDIN 614 31/01/2024

  ORDIN nr. 614 din 31 ianuarie 2024privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023

  EMITENT
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  8. ORDIN 618 31/01/2024

  ORDIN nr. 618 din 31 ianuarie 2024privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - ROMANIA", aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022

  EMITENT
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  9. ORDIN 17 30/01/2024

  ORDIN nr. 17 din 30 ianuarie 2024pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit

  EMITENT
 • Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  10. ORDIN 1 31/01/2024

  ORDIN nr. 1 din 31 ianuarie 2024pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024