Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "936"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/09/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/09/23"1. HOTARARE 1162 21/09/2022

HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 21 septembrie 2022privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  2. HOTARARE 1170 21/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 21 septembrie 2022privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  3. HOTARARE 1174 21/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 21 septembrie 2022pentru aprobarea celui de-al treilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  4. HOTARARE 1178 23/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.178 din 23 septembrie 2022pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  5. DECIZIE 479 22/09/2022

  DECIZIE nr. 479 din 22 septembrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  6. DECIZIE 480 22/09/2022

  DECIZIE nr. 480 din 22 septembrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  7. DECIZIE 481 23/09/2022

  DECIZIE nr. 481 din 23 septembrie 2022privind înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  8. ORDIN 2766 16/09/2022

  ORDIN nr. 2.766 din 16 septembrie 2022privind modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  9. ORDIN 116 21/09/2022

  ORDIN nr. 116 din 21 septembrie 2022privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022  10. METODOLOGIE 21/09/2022

  METODOLOGIE din 21 septembrie 2022de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 23 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2022