Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "926"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/09/21"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/09/21"1. HOTARARE 65 20/09/2022

HOTĂRÂRE nr. 65 din 20 septembrie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie europeană "Un internet mai bun pentru copii" (BIK+) COM (2022) 212

EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  2. DECIZIE 469 21/09/2022

  DECIZIE nr. 469 din 21 septembrie 2022privind eliberarea domnului Iulian Alecu, la cerere, din funcţia de adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  3. DECIZIE 470 21/09/2022

  DECIZIE nr. 470 din 21 septembrie 2022privind numirea doamnei Roxana Simona Momeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  4. DECIZIE 471 21/09/2022

  DECIZIE nr. 471 din 21 septembrie 2022privind numirea domnului Eduard-Tatian Mititelu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  5. DECIZIE 472 21/09/2022

  DECIZIE nr. 472 din 21 septembrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  6. ORDIN 201 19/04/2022

  ORDIN nr. 201 din 19 aprilie 2022privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 2022  7. ORDIN 1644 13/09/2022

  ORDIN nr. 1.644 din 13 septembrie 2022privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  8. ORDIN 1654 14/09/2022

  ORDIN nr. 1.654 din 14 septembrie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  9. ORDIN 2768 19/09/2022

  ORDIN nr. 2.768 din 19 septembrie 2022pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  10. ORDIN 2783 20/09/2022

  ORDIN nr. 2.783 din 20 septembrie 2022privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022