Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "926"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2017/11/24"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2017/11/24"1. DECIZIE 706 24/11/2017

DECIZIE nr. 706 din 24 noiembrie 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  2. HOTARARE 836 22/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 836 din 22 noiembrie 2017privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  3. HOTARARE 119 21/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 119 din 21 noiembrie 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene - COM (2017) 481 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  4. NORMA 22/11/2017

  NORME DE APLICARE din 22 noiembrie 2017în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  5. DECIZIE 702 24/11/2017

  DECIZIE nr. 702 din 24 noiembrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  6. DECIZIE 703 24/11/2017

  DECIZIE nr. 703 din 24 noiembrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  7. ORDIN 145 23/11/2017

  ORDIN nr. 145 din 23 noiembrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  8. ORDIN 146 23/11/2017

  ORDIN nr. 146 din 23 noiembrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  9. ORDIN 3312 20/11/2017

  ORDIN nr. 3.312 din 20 noiembrie 2017privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017  10. ORDIN 6783 14/11/2017

  ORDIN nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" şi obiectivul specific 6.3 "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2017