Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "919"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/10/12"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/10/12"1. GHID 03/10/2023

GHID SPECIFIC din 3 octombrie 2023privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  2. ORDIN 160 03/10/2023

  ORDIN nr. 160 din 3 octombrie 2023pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  3. HOTARARE 931 05/10/2023

  HOTĂRÂRE nr. 931 din 5 octombrie 2023pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  4. HOTARARE 936 05/10/2023

  HOTĂRÂRE nr. 936 din 5 octombrie 2023privind schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamţ în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni "Gheorghe Dumitroaia" Piatra-Neamţ

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  5. HOTARARE 944 05/10/2023

  HOTĂRÂRE nr. 944 din 5 octombrie 2023privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea valorii de inventar, codului de clasificaţie şi elementelor de descriere tehnică ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  6. HOTARARE 945 05/10/2023

  HOTĂRÂRE nr. 945 din 5 octombrie 2023privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  7. HOTARARE 951 05/10/2023

  HOTĂRÂRE nr. 951 din 5 octombrie 2023privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  8. ORDIN 1612 04/10/2023

  ORDIN nr. 1.612 din 4 octombrie 2023privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  9. ORDIN 6494 10/10/2023

  ORDIN nr. 6.494 din 10 octombrie 2023privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare, organizate cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat, în anul universitar 2023-2024

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023  10. ORDIN 21207 05/10/2023

  ORDIN nr. 21.207 din 5 octombrie 2023pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

  EMITENT
 • Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 919 din 12 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 octombrie 2023