Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "912"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2017/11/21"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2017/11/21"1. DECRET 1007 17/11/2017

DECRET nr. 1.007 din 17 noiembrie 2017privind conferirea unor decoraţii

EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 912 din 21 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2017  2. DECIZIE 398 13/06/2017

  DECIZIA nr. 398 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 912 din 21 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2017  3. ORDIN 6795 14/11/2017

  ORDIN nr. 6.795 din 14 noiembrie 2017privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 912 din 21 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2017