Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "908"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2020/10/07"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2020/10/07"1. HOTARARE 102 21/09/2020

HOTĂRÂRE nr. 102 din 21 septembrie 2020referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare şi examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind iniţiativa cetăţenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 221 final

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  2. HOTARARE 103 21/09/2020

  HOTĂRÂRE nr. 103 din 21 septembrie 2020referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - Informaţii financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare (FED): previziuni privind angajamentele, plăţile şi contribuţiile - COM (2020) 235 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  3. HOTARARE 31 06/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 31 din 6 octombrie 2020privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020)93

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  4. HOTARARE 32 06/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 octombrie 2020privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică - COM(2020)94

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  5. HOTARARE 33 06/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 octombrie 2020privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020 - Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN(2020)7

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  6. HOTARARE 34 06/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 octombrie 2020privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou Plan de acţiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată şi mai competitivă - COM (2020)98

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  7. HOTARARE 35 06/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 octombrie 2020privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM(2020)102

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  8. HOTARARE 36 06/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 36 din 6 octombrie 2020privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală - COM(2020)103

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  9. DECIZIE 378 18/06/2020

  DECIZIA nr. 378 din 18 iunie 2020referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  10. DECIZIE 407 18/06/2020

  DECIZIA nr. 407 din 18 iunie 2020referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020