Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "906"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/09/14"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/09/14"1. HOTARARE 117 12/09/2022

HOTĂRÂRE nr. 117 din 12 septembrie 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.806 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Kuweit, Qatar) - COM(2022) 189 final

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  2. HOTARARE 118 12/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 118 din 12 septembrie 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2018/2.001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică - COM(2022) 222 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  3. HOTARARE 119 12/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 119 din 12 septembrie 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la spaţiul european al datelor privind sănătatea - COM(2022) 197 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  4. HOTARARE 120 12/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 120 din 12 septembrie 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce priveşte capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare şi rezilienţă şi de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1.060, a Regulamentului (UE) 2021/2.115, a Directivei 2003/87/CE şi a Deciziei (UE) 2015/1.814 - COM(2022) 231 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  5. HOTARARE 121 12/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 121 din 12 septembrie 2022referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un spaţiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării - COM(2022) 196 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  6. HOTARARE 122 12/09/2022

  HOTĂRÂRE nr. 122 din 12 septembrie 2022referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - COVID-19 - Susţinerea pregătirii şi a răspunsului UE: privire asupra perspectivei - COM(2022) 190 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  7. DECRET 1122 14/09/2022

  DECRET nr. 1.122 din 14 septembrie 2022privind eliberarea din funcţie a unui judecător

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  8. DECRET 1123 14/09/2022

  DECRET nr. 1.123 din 14 septembrie 2022privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  9. DECRET 1124 14/09/2022

  DECRET nr. 1.124 din 14 septembrie 2022privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022  10. ORD DE URGENTA 123 14/09/2022

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 14 septembrie 2022privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 906 din 14 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2022