Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "901"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2009/12/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2009/12/23"1. HG 1558 09/12/2009

 HOTĂRÂRE nr. 1.558 din 9 decembrie 2009
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20092. HG 1582 16/12/2009

 HOTĂRÂRE nr. 1.582 din 16 decembrie 2009
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20093. ORDIN 918 03/11/2009

 ORDIN nr. 918 din 3 noiembrie 2009
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20094. ORDIN 922 03/11/2009

 ORDIN nr. 922 din 3 noiembrie 2009
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20095. ORDIN 3368 11/12/2009

 ORDIN nr. 3.368 din 11 decembrie 2009
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea people to people" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20096. ORDIN 3365 11/12/2009

 ORDIN nr. 3.365 din 11 decembrie 2009
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20097. ORDIN 3363 11/12/2009

 ORDIN nr. 3.363 din 11 decembrie 2009
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20098. ORDIN 631 08/10/2009

 ORDIN nr. 631 din 8 octombrie 2009
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20099. ORDIN 916 03/11/2009

 ORDIN nr. 916 din 3 noiembrie 2009
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 200910. ORDIN 3364 11/12/2009

 ORDIN nr. 3.364 din 11 decembrie 2009
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2009