Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "899"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/31"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/31"1. ORDIN 688 16/12/2008

 ORDIN nr. 688 din 16 decembrie 2008
privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea responsabilităţilor acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 20082. OUG 222 30/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 222 din 30 decembrie 2008
pentru modificarea art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 2008

ACT ABROGAT3. OUG 223 30/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008
privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 20084. OUG 224 30/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 224 din 30 decembrie 2008
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 20085. OUG 225 30/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 225 din 30 decembrie 2008
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 2008

ACT ABROGAT6. OUG 226 30/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008
privind unele măsuri financiar-bugetare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 20087. HG 1715 30/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.715 din 30 decembrie 2008
privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entităţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 20088. DECIZIE 308 30/12/2008

 DECIZIE nr. 308 din 30 decembrie 2008
pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL - MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 2008

ACT ABROGAT9. DECIZIE 309 30/12/2008

 DECIZIE nr. 309 din 30 decembrie 2008
pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL - MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 200810. ORDIN 2095 17/12/2008

 ORDIN nr. 2.095 din 17 decembrie 2008
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 2008