Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "896"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/12/28"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/12/28"1. CIRCULARA 34 11/12/2012

 CIRCULARĂ nr. 34 din 11 decembrie 2012
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema "Istoria aurului - Patera din Tezaurul de la Pietroasa"

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20122. DECRET 899 21/12/2012

 DECRET nr. 899 din 21 decembrie 2012
privind înaintarea unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20123. DECRET 903 28/12/2012

 DECRET nr. 903 din 28 decembrie 2012
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20124. DECRET 904 28/12/2012

 DECRET nr. 904 din 28 decembrie 2012
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20125. HG 1296 22/12/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.296 din 22 decembrie 2012
pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20126. HG 1305 27/12/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.305 din 27 decembrie 2012
pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman, din data de 3 februarie 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20127. ORDIN 1126 29/11/2012

 ORDIN nr. 1.126 din 29 noiembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20128. ORDIN 1722 18/12/2012

 ORDIN nr. 1.722 din 18 decembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20129. ORDIN 1717 17/12/2012

 ORDIN nr. 1.717 din 17 decembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 201210. ORDIN 1879 09/10/2012

 ORDIN nr. 1.879 din 9 octombrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2012