Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "895"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/30"1. ORDIN 111 16/12/2008

 ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008
privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20092. NORMA 16/12/2008

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008
privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20093. ORDIN 1632 24/12/2008

 ORDIN nr. 1.632 din 24 decembrie 2008
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.339/2008

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 2008

ACT ABROGAT4. ORDIN 6297 17/12/2008

 ORDIN nr. 6.297 din 17 decembrie 2008
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20085. DECIZIE 23 12/05/2008

 DECIZIE nr. 23 din 12 mai 2008
privind examinarea recursului în interesul legii, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 40 şi 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2007, referitor la posibilitatea funcţionarilor publici din cadrul instanţelor şi parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi băneşti reglementate de legislaţia specifică personalului auxiliar de specialitate

EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE -
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20086. RECTIFICARE 2607 13/10/2008

 RECTIFICARE nr. 2.607/C din 13 octombrie 2008
referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.607/C/2008

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20087. RECTIFICARE 1355 20/05/2008

 RECTIFICARE nr. 1.355/C din 20 mai 2008
referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.355/C/2008

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 2008