Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "886"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/29"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/29"1. DECRET 1274 03/12/2008

 DECRET nr. 1.274 din 3 decembrie 2008
pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20082. DECRET 1365 22/12/2008

 DECRET nr. 1.365 din 22 decembrie 2008
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 41 Transport "Bobâlna"

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20083. ORDIN 5258 02/09/2008

 ORDIN nr. 5.258 din 2 septembrie 2008
privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic reformat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20084. ORDIN 5259 02/09/2008

 ORDIN nr. 5.259 din 2 septembrie 2008
privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic adventist

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20085. ORDIN 113 17/12/2008

 ORDIN nr. 113 din 17 decembrie 2008
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20096. INSTRUCTIUNI 17/12/2008

 INSTRUCŢIUNI din 17 decembrie 2008
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20097. HOTARARE 07/02/2008

 HOTĂRÂRE din 7 februarie 2008
În Cauza Şerbănescu împotriva României

EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20088. DECIZIE 1289 02/12/2008

 DECIZIE nr. 1.289 din 2 decembrie 2008
referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic, pct. 2, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20089. DECIZIE 1298 02/12/2008

 DECIZIE nr. 1.298 din 2 decembrie 2008
referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 200810. DECIZIE 1307 02/12/2008

 DECIZIE nr. 1.307 din 2 decembrie 2008
referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 şi art. 96-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2008