Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "874"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2019/10/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2019/10/30"1. DECIZIE 659 17/10/2019

DECIZIA nr. 659 din 17 octombrie 2019referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi ale art. 92 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 874 din 30 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2019  2. ORDIN 1274 13/09/2019

  ORDIN nr. 1.274 din 13 septembrie 2019pentru publicarea acceptării amendamentului din 2019 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 874 din 30 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2019  3. ORDIN 3308 16/10/2019

  ORDIN nr. 3.308 din 16 octombrie 2019pentru completarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.386/2019

  EMITENT
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 874 din 30 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2019  4. DECIZIE 28 03/06/2019

  DECIZIA nr. 28 din 3 iunie 2019referitoare la interpretarea prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice se aplică şi fostului personal auxiliar de specialitate, care a ieşit la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada începând cu data abrogării art. 68 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 874 din 30 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2019  5. DECIZIE 1012 16/10/2019

  DECIZIE nr. 1.012 din 16 octombrie 2019pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 874 din 30 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 02 noiembrie 2019