Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "872"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/23"1. ORDIN 634 14/10/2008

 ORDIN nr. 634 din 14 octombrie 2008
pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20082. HG 1694 17/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.694 din 17 decembrie 2008
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2009

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20083. HG 1693 17/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.693 din 17 decembrie 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galaţi"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20084. DECRET 1321 17/12/2008

 DECRET nr. 1.321 din 17 decembrie 2008
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20085. DECRET 1322 17/12/2008

 DECRET nr. 1.322 din 17 decembrie 2008
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20086. DECRET 1323 17/12/2008

 DECRET nr. 1.323 din 17 decembrie 2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20087. HG 1655 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.655 din 10 decembrie 2008
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20088. DECRET 1324 17/12/2008

 DECRET nr. 1.324 din 17 decembrie 2008
privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20089. DECRET 1325 17/12/2008

 DECRET nr. 1.325 din 17 decembrie 2008
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 200810. DECRET 1326 17/12/2008

 DECRET nr. 1.326 din 17 decembrie 2008
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2008