Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "870"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2017/11/03"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2017/11/03"1. HOTARARE 791 01/11/2017

HOTĂRÂRE nr. 791 din 1 noiembrie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 870 din 03 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2017  2. DECIZIE 439 22/06/2017

  DECIZIA nr. 439 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 425^1 din acelaşi cod

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 870 din 03 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2017  3. HOTARARE 789 01/11/2017

  HOTĂRÂRE nr. 789 din 1 noiembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 870 din 03 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2017  4. DECIZIE 671 03/11/2017

  DECIZIE nr. 671 din 3 noiembrie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 870 din 03 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2017  5. ORDIN 6609 31/10/2017

  ORDIN nr. 6.609 din 31 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort"

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 870 din 03 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2017