Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "87"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/01/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/01/30"1. HOTARARE 53 25/01/2024

HOTĂRÂRE nr. 53 din 25 ianuarie 2024privind actualizarea descrierii tehnice a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Şişeşti, judeţul Maramureş

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2024  2. HOTARARE 56 25/01/2024

  HOTĂRÂRE nr. 56 din 25 ianuarie 2024pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2024  3. METODOLOGIE 25/01/2024

  METODOLOGIE-CADRU din 25 ianuarie 2024privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2024  4. ORDIN 3255 21/12/2023

  ORDIN nr. 3.255 din 21 decembrie 2023privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina şi al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2024  5. ORDIN 6220 27/12/2023

  ORDIN nr. 6.220 din 27 decembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

  EMITENT
 • Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2024  6. ORDIN 119 17/01/2024

  ORDIN nr. 119 din 17 ianuarie 2024pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2024  7. ORDIN 104 22/01/2024

  ORDIN nr. 104 din 22 ianuarie 2024privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2024