Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "867"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2004/09/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2004/09/23"1. HG 1507 16/09/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.507 din 16 septembrie 2004
privind autorizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de a contracta un credit furnizor în sumă de până la 30 milioane euro, în vederea asigurării resurselor financiare necesare contractului de lucrări pentru obiectivul "Fluidizare DN1 Aeroport Băneasa - pasaj Otopeni, km 7+535 - km 11+938"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 20042. ORDIN 74 25/08/2004

 ORDIN nr. 74 din 25 august 2004
privind aprobarea formularului Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 20043. ORDIN 1142 15/09/2004

 ORDIN nr. 1.142 din 15 septembrie 2004
pentru stabilirea conţinutului-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 20044. HG 1505 16/09/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.505 din 16 septembrie 2004
pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 20045. HG 1506 16/09/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.506 din 16 septembrie 2004
pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2004