Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "864"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2020/09/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2020/09/22"1. HOTARARE 769 10/09/2020

HOTĂRÂRE nr. 769 din 10 septembrie 2020privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020  2. HOTARARE 772 10/09/2020

  HOTĂRÂRE nr. 772 din 10 septembrie 2020privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020  3. HOTARARE 779 10/09/2020

  HOTĂRÂRE nr. 779 din 10 septembrie 2020privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Hunedoara, Argeş, Covasna, Braşov, Ilfov şi municipiul Bucureşti

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020  4. ORDIN 1715 11/09/2020

  ORDIN nr. 1.715 din 11 septembrie 2020privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020  5. ORDIN 1716 11/09/2020

  ORDIN nr. 1.716 din 11 septembrie 2020privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020  6. ORDIN 1717 11/09/2020

  ORDIN nr. 1.717 din 11 septembrie 2020privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020  7. ORDIN 1718 11/09/2020

  ORDIN nr. 1.718 din 11 septembrie 2020privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 864 din 22 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2020