Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "864"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/22"1. LISTA 22/12/2008

 LISTĂ din 2008
partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 11 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea Consiliului local în circumscripţia electorală comunală Criciova din judeţul Timiş

EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 20082. ORDIN 112 21/11/2008

 ORDIN nr. 112 din 21 noiembrie 2008
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice

EMITENT: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII-MĂRCI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 martie 20093. INSTRUCTIUNI 21/11/2008

 INSTRUCŢIUNI din 21 noiembrie 2008
privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice

EMITENT: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII-MĂRCI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 martie 20094. DECRET 1320 17/12/2008

 DECRET nr. 1.320 din 17 decembrie 2008
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 20085. DECIZIE 1222 12/11/2008

 DECIZIE nr. 1.222 din 12 noiembrie 2008
asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României, pe de o parte, şi puterea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 20086. ORDIN 1746 16/12/2008

 ORDIN nr. 1.746 din 16 decembrie 2008
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008

ACT ABROGAT7. DECIZIE 282 18/12/2008

 DECIZIE nr. 282 din 18 decembrie 2008
privind eliberarea, la cerere, a domnului Vlad Moisescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 20088. DECIZIE 283 18/12/2008

 DECIZIE nr. 283 din 18 decembrie 2008
privind eliberarea, la cerere, a domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei Primului-Ministru

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 20089. DECIZIE 284 18/12/2008

 DECIZIE nr. 284 din 18 decembrie 2008
privind suspendarea domnului Săvulescu Vlad-Nicolae din funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 200810. RECTIFICARE 150 04/11/2008

 RECTIFICARE nr. 150 din 4 noiembrie 2008
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008

EMITENT: REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008