Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "856"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/19"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/19"1. HG 1626 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.626 din 10 decembrie 2008
privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20082. HG 1635 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.635 din 10 decembrie 2008
pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice şi locuinţelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 octombrie 2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20083. HG 1648 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.648 din 10 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20084. HG 1665 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.665 din 10 decembrie 2008
privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20095. HG 1612 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.612 din 4 decembrie 2008
pentru aprobarea Acordului de Amendament nr. 1, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2008 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20086. HG 1633 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.633 din 10 decembrie 2008
privind aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia internaţională pentru industrie alimentară, agricultură şi horticultură "Săptămâna Verde", Berlin, 16-25 ianuarie 2009

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20087. HG 1628 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.628 din 10 decembrie 2008
privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20088. HG 1634 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.634 din 10 decembrie 2008
privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20089. PROTOCOL 23/10/2008

 PROTOCOL din 23 octombrie 2008
de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice şi locuinţelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 200810. HG 1644 10/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.644 din 10 decembrie 2008
privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 3.305/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Constructim" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2008