Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "856"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2003/12/02"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2003/12/02"1. HG 1384 27/11/2003

 HOTĂRÂRE nr. 1.384 din 27 noiembrie 2003
privind aprobarea Listei societăţilor comerciale la care se fac concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20032. HG 1383 27/11/2003

 HOTĂRÂRE nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna decembrie 2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20033. ORDIN 924 14/11/2003

 ORDIN nr. 924 din 14 noiembrie 2003
pentru completarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 425/2002

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20034. ORDIN 1076 24/11/2003

 ORDIN nr. 1.076 din 24 noiembrie 2003
privind aprobarea unor tarife pentru activităţi desfăşurate de Departamentul inspecţie farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2003

ACT ABROGAT5. LISTA 02/12/2003

 LISTĂ din 2 decembrie 2003
agenţilor economici comercianţi angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20036. LISTA 02/12/2003

 LISTĂ din 2 decembrie 2003
depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale (completare)

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20037. HG 1347 18/11/2003

 HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 18 noiembrie 2003
privind transmiterea fără plată a activelor "Depozit reactivi, combustibil şi staţie păcură", "Aducţiune de apă Grota Morii şi instalaţiile de captare apă potabilă Grota Morii" şi "Colonia de baracamente Crivina" din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al oraşului Anina şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 20038. HG 1348 18/11/2003

 HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 18 noiembrie 2003
privind trecerea Staţiei de 110 kV CET II Oradea, LEA 110 kV Racord Sistem, LEA 20 kV Oradea Sud - Uzina Crişuri din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2003