Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "848"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/09/20"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/09/20"



1. ANEXA 15/09/2023

ANEXE din 15 septembrie 2023privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  2. ANEXA 01/09/2023

  ANEXE din 1 septembrie 2023privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  3. HOTARARE 854 14/09/2023

  HOTĂRÂRE nr. 854 din 14 septembrie 2023privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi şi transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Institutul Naţional de Sănătate Publică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  4. HOTARARE 855 14/09/2023

  HOTĂRÂRE nr. 855 din 14 septembrie 2023privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrative-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  5. HOTARARE 860 14/09/2023

  HOTĂRÂRE nr. 860 din 14 septembrie 2023privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, instituţie în coordonarea Ministerului Educaţiei, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării acestora

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  6. HOTARARE 861 14/09/2023

  HOTĂRÂRE nr. 861 din 14 septembrie 2023privind înscrierea unui imobil în suprafaţă de 15.162 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Chişcani, judeţul Brăila, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru modificarea valorii de inventar a imobilului 3571 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  7. HOTARARE 862 14/09/2023

  HOTĂRÂRE nr. 862 din 14 septembrie 2023privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, precum şi pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar şi închirierea unui spaţiu dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  8. ORDIN 730 07/09/2023

  ORDIN nr. 730 din 7 septembrie 2023pentru modificarea şi completarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  9. ORDIN 3168 15/09/2023

  ORDIN nr. 3.168 din 15 septembrie 2023privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023



  10. ORDIN 720 01/09/2023

  ORDIN nr. 720 din 1 septembrie 2023privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 848 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023