Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "837"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/08/25"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/08/25"1. DECIZIE 8 24/08/2022

DECIZIE nr. 8 din 24 august 2022privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 august 2022  2. DECIZIE 188 31/03/2022

  DECIZIA nr. 188 din 31 martie 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 august 2022  3. ORDONANTA 24 24/08/2022

  ORDONANŢĂ nr. 24 din 24 august 2022pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 august 2022  4. ORDONANTA 25 24/08/2022

  ORDONANŢĂ nr. 25 din 24 august 2022privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 august 2022  5. HOTARARE 1057 24/08/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.057 din 24 august 2022privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 august 2022  6. ORDIN 108 24/08/2022

  ORDIN nr. 108 din 24 august 2022privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 septembrie 2022  7. ORDIN 1239 19/07/2022

  ORDIN nr. 1.239 din 19 iulie 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

  EMITENT
 • Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 august 2022  8. ORDIN 1857 12/08/2022

  ORDIN nr. 1.857 din 12 august 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

  EMITENT
 • Ministerul Finantelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 august 2022  9. ORDIN 1181 27/07/2022

  ORDIN nr. 1.181 din 27 iulie 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

  EMITENT
 • Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 august 2022  10. ORDIN 1257 21/07/2022

  ORDIN nr. 1.257 din 21 iulie 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TURISTIC - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

  EMITENT
 • Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 837 din 25 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 august 2022