Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "836"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/11"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/11"1. DECIZIE 1203 11/11/2008

 DECIZIE nr. 1.203 din 11 noiembrie 2008
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20082. OUG 218 10/12/2008

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 20083. HG 1585 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.585 din 4 decembrie 2008
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 179/2008 privind plata contribuţiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20084. HG 1586 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.586 din 4 decembrie 2008
pentru modificarea unui act normativ şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20085. ORDIN 2662 19/11/2008

 ORDIN nr. 2.662 din 19 noiembrie 2008
privind acreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române

EMITENT: MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20086. ORDIN 1961 02/12/2008

 ORDIN nr. 1.961 din 2 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20087. HG 1583 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.583 din 4 decembrie 2008
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes naţional "Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20088. HG 1600 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.600 din 4 decembrie 2008
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20089. DECIZIE 1168 06/11/2008

 DECIZIE nr. 1.168 din 6 noiembrie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 200810. DECIZIE 1169 06/11/2008

 DECIZIE nr. 1.169 din 6 noiembrie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 578 şi art. 579 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 2008