Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "836"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2006/10/11"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2006/10/11"1. DECRET 1145 04/10/2006

 DECRET nr. 1.145 din 4 octombrie 2006
pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20062. ORDIN 671 04/10/2006

 ORDIN nr. 671 din 4 octombrie 2006
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20063. ORDIN 968 14/09/2006

 ORDIN nr. 968 din 14 septembrie 2006
privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20064. ORDIN 1205 02/10/2006

 ORDIN nr. 1.205 din 2 octombrie 2006
pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului şi inscripţionării ambalajului medicamentelor de uz uman, precum şi modificările prospectului şi rezumatului caracteristicilor produsului, altele decât cele datorate unor variaţii de tip IA, IB şi II

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20065. DECIZIE 316 11/09/2006

 DECIZIE nr. 316 din 11 septembrie 2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală

EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20066. PROPUNERE 11/09/2006

 PROPUNERE DE METODOLOGIE din 11 septembrie 2006
privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală

EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20067. ORDIN 1206 02/10/2006

 ORDIN nr. 1.206 din 2 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor privind modul de soluţionare a cererilor de transfer al autorizaţiei de punere pe piaţă

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20068. NORMA 02/10/2006

 NORME din 2 octombrie 2006
privind modul de soluţionare a cererilor de transfer al autorizaţiei de punere pe piaţă

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 20069. ORDIN 665 18/09/2006

 ORDIN nr. 665 din 18 septembrie 2006
privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 200610. ORDIN 7155 25/09/2006

 ORDIN nr. 7.155 din 25 septembrie 2006
pentru modificarea Ordinului ministrului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societăţilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni

EMITENT: AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 11 octombrie 2006