Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "829"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/10"



1. ORDIN 6076 04/12/2008

 ORDIN nr. 6.076 din 4 decembrie 2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a burselor "Titu Maiorescu" pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2008

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2008



2. REGULAMENT 04/12/2008

 REGULAMENT din 4 decembrie 2008
de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a burselor "Titu Maiorescu" pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2008

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2008



3. ORDIN 1485 28/11/2008

 ORDIN nr. 1.485 din 28 noiembrie 2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2008



4. ORDIN 1549 04/12/2008

 ORDIN nr. 1.549 din 4 decembrie 2008
privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2008



5. NORMA 04/12/2008

 NORME TEHNICE din 4 decembrie 2008
pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2008

ACT ABROGAT



6. ORDIN 668 04/12/2008

 ORDIN nr. 668 din 4 decembrie 2008
pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2008