Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "828"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/12/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/12/10"1. HG 1240 08/12/2010

 HOTĂRÂRE nr. 1.240 din 8 decembrie 2010
privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 20102. ORDIN 1194 29/11/2010

 ORDIN nr. 1.194 din 29 noiembrie 2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A.

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 20103. LEGE 244 07/12/2010

 LEGE nr. 244 din 7 decembrie 2010
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 20104. DECRET 1191 06/12/2010

 DECRET nr. 1.191 din 6 decembrie 2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 20105. LEGE 245 07/12/2010

 LEGE nr. 245 din 7 decembrie 2010
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 20106. DECRET 1192 06/12/2010

 DECRET nr. 1.192 din 6 decembrie 2010
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 20107. DECRET 1143 26/11/2010

 DECRET nr. 1.143 din 26 noiembrie 2010
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 20108. LEGE 240 07/12/2010

 LEGE nr. 240 din 7 decembrie 2010
privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 20109. DECRET 1187 06/12/2010

 DECRET nr. 1.187 din 6 decembrie 2010
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 201010. LEGE 241 07/12/2010

 LEGE nr. 241 din 7 decembrie 2010
pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 2010