Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "818"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2019/10/09"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2019/10/09"1. ORDIN 838 22/08/2019

ORDIN nr. 838 din 22 august 2019privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019  2. ORDIN 591 29/08/2019

  ORDIN nr. 591 din 29 august 2019privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

  EMITENT
 • Ministerul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019  3. ORDIN 1352 30/09/2019

  ORDIN nr. 1.352 din 30 septembrie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 2019  4. ORDIN 1178 17/09/2019

  ORDIN nr. 1.178 din 17 septembrie 2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

  EMITENT
 • Ministerul Economiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019  5. ORDIN 3231 04/10/2019

  ORDIN nr. 3.231 din 4 octombrie 2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

  EMITENT
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019  6. ORDIN 1424 24/09/2019

  ORDIN nr. 1.424 din 24 septembrie 2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019  7. DECIZIE 22 21/09/2019

  DECIZIE nr. 22/2CN din 21 septembrie 2019 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2019-2023

  EMITENT
 • Colegiul Medicilor Stomatologi din România
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019  8. DECIZIE 403 06/06/2019

  DECIZIA nr. 403 din 6 iunie 2019referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019