Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "812"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/08/18"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/08/18"1. DECIZIE 257 05/05/2022

DECIZIA nr. 257 din 5 mai 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 575 alin. (2) din Codul de procedură penală, ale art. 414 alin. (1) din Codul penal, ale art. 41^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi ale art. 42 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 812 din 18 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 august 2022  2. DECIZIE 259 05/05/2022

  DECIZIA nr. 259 din 5 mai 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 812 din 18 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 august 2022  3. DECIZIE 321 19/05/2022

  DECIZIA nr. 321 din 19 mai 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 2 nota 1 din capitolul I din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aşa cum au fost interpretate prin Decizia nr. 3 din 20 ianuarie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 812 din 18 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 august 2022  4. ORDIN 106 11/08/2022

  ORDIN nr. 106 din 11 august 2022privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 812 din 18 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 august 2022  5. ORDIN 131 09/08/2022

  ORDIN nr. 131 din 9 august 2022privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 812 din 18 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 august 2022  6. ORDIN 132 09/08/2022

  ORDIN nr. 132 din 9 august 2022pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 812 din 18 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2023  7. ORDIN 133 09/08/2022

  ORDIN nr. 133 din 9 august 2022pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 168/2014

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 812 din 18 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 august 2022