Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "799"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/12/18"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/12/18"1. HG 1027 11/12/2013

 HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 decembrie 2013
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20132. HG 1028 11/12/2013

 HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 11 decembrie 2013
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20133. ORDIN 1290 16/12/2013

 ORDIN nr. 1.290 din 16 decembrie 2013
privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20134. ORDIN 1291 16/12/2013

 ORDIN nr. 1.291 din 16 decembrie 2013
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.291 din 16 decembrie 2013
MINISTERUL ECONOMIEI
Nr. 2.430 din 16 decembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20135. ORDIN 3763 10/12/2013

 ORDIN nr. 3.763 din 10 decembrie 2013
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20136. ORDIN 2430 16/12/2013

 ORDIN nr. 2.430 din 16 decembrie 2013
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.291 din 16 decembrie 2013
MINISTERUL ECONOMIEI
Nr. 2.430 din 16 decembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20137. ORDIN 3482 10/12/2013

 ORDIN nr. 3.482 din 10 decembrie 2013
pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20138. HG 993 11/12/2013

 HOTĂRÂRE nr. 993 din 11 decembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2013