Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "799"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/11/28"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/11/28"1. HOTARARE 30 04/11/2008

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 noiembrie 2008
privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 20082. STRATEGIE 04/11/2008

 STRATEGIE din 4 noiembrie 2008
NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 20083. HG 931 20/08/2008

 HOTĂRÂRE nr. 931 din 20 august 2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 20084. ORDIN 1920 19/11/2008

 ORDIN nr. 1.920 din 19 noiembrie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 2008

ACT ABROGAT5. HG 1483 19/11/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.483 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de forare şi de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuinţelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităţilor naturale produse în comuna Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 2008