Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "790"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/08/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/08/10"1. HOTARARE 985 03/08/2022

HOTĂRÂRE nr. 985 din 3 august 2022privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timişoara, Braşov, Iaşi şi Constanţa pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  2. METODOLOGIE 29/06/2022

  METODOLOGIE din 29 iunie 2022pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei"

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  3. ORDIN 20569 29/06/2022

  ORDIN nr. 20.569 din 29 iunie 2022privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei"

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  4. DECIZIE 320 19/05/2022

  DECIZIA nr. 320 din 19 mai 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  5. HOTARARE 986 03/08/2022

  HOTĂRÂRE nr. 986 din 3 august 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  6. HOTARARE 987 03/08/2022

  HOTĂRÂRE nr. 987 din 3 august 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  7. DECIZIE 429 10/08/2022

  DECIZIE nr. 429 din 10 august 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  8. DECIZIE 431 10/08/2022

  DECIZIE nr. 431 din 10 august 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  9. DECIZIE 434 10/08/2022

  DECIZIE nr. 434 din 10 august 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Athena Steriana Piceava a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

  EMITENT
 • Prim-Ministrul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022  10. ORDIN 164 27/07/2022

  ORDIN nr. 164 din 27 iulie 2022privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 20.612/2017 a activităţii de exploatare a bazaltului din perimetrul Vorţa Dedii, judeţul Hunedoara, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 96/2022

  EMITENT
 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 august 2022