Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "786"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/11/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/11/22"1. DECIZIE 739 20/09/2012

 DECIZIE nr. 739 din 20 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20122. DECIZIE 744 20/09/2012

 DECIZIE nr. 744 din 20 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 313 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20123. DECIZIE 776 25/09/2012

 DECIZIE nr. 776 din 25 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2, 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi cele ale art. I pct. 99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20124. DECIZIE 788 27/09/2012

 DECIZIE nr. 788 din 27 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20125. ORDIN 1487 12/11/2012

 ORDIN nr. 1.487 din 12 noiembrie 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20126. ORDIN 994 01/10/2012

 ORDIN nr. 994 din 1 octombrie 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20127. ORDIN 770 21/11/2012

 ORDIN nr. 770 din 21 noiembrie 2012
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20128. ORDIN 1479 13/08/2012

 ORDIN nr. 1.479 din 13 august 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20129. HG 1117 20/11/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 20 noiembrie 2012
privind trecerea unui teren, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 201210. DECIZIE 786 27/09/2012

 DECIZIE nr. 786 din 27 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IV secţiunea a 6-a - "Calculul pensiilor" din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 2012