Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "784"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/08/08"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/08/08"1. NORMA 03/08/2022

NORMĂ TEHNICĂ din 3 august 2022pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali

EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 784 din 08 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2022  2. ORDIN 102 03/08/2022

  ORDIN nr. 102 din 3 august 2022privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de stocare şi regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici/industriali

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 784 din 08 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2022  3. HOTARARE 982 03/08/2022

  HOTĂRÂRE nr. 982 din 3 august 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 784 din 08 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2022  4. ORDIN 2341 02/08/2022

  ORDIN nr. 2.341 din 2 august 2022pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 784 din 08 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2022  5. ORDIN 128 27/07/2022

  ORDIN nr. 128 din 27 iulie 2022privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte colectarea datelor privind volumul vânzărilor şi utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 784 din 08 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2022  6. NORMA 27/07/2022

  NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 27 iulie 2022pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte colectarea datelor privind volumul vânzărilor şi utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 784 din 08 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2022  7. DECIZIE 198 07/04/2022

  DECIZIA nr. 198 din 7 aprilie 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 3 lit. l) şi m), ale art. 28-30, 59, 60, ale art. 64 alin. (1), ale art. 98 alin. (4) şi (5), ale art. 101, 103, 108 şi 122^1 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi ale art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 784 din 08 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2022