Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "780"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2004/08/25"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2004/08/25"1. HG 1253 05/08/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 5 august 2004
privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa, şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Cernavodă în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării unor activităţi de utilitate publică de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20042. HG 1310 19/08/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.310 din 19 august 2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20043. HG 1312 19/08/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 19 august 2004
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Schitu Goleşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Schitu Goleşti, judeţul Argeş

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20044. HG 1313 19/08/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 19 august 2004
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20045. HG 1323 19/08/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.323 din 19 august 2004
privind recunoaşterea Asociaţiei Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" (I.S.A.) ca fiind de utilitate publică

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20046. ORDIN 69 18/08/2004

 ORDIN nr. 69 din 18 august 2004
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20047. ORDIN 737 19/04/2004

 ORDIN nr. 737 din 19 aprilie 2004
pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereţilor din zidărie prin cămăşuiri armate cu grile polimerice", indicativ GP-100-04

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20048. ORDIN 1071 14/07/2004

 ORDIN nr. 1.071 din 14 iulie 2004
pentru marcarea băuturilor alcoolice confiscate

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 20049. HOTARARE 423 26/05/2004

 HOTĂRÂRE nr. 423 din 26 mai 2004
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004

Data intrarii in vigoare: 25 august 2004