Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "775"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2003/11/05"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2003/11/05"1. ORDIN 848 12/09/2003

 ORDIN nr. 848 din 12 septembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 848 din 12 septembrie 2003
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Nr. 709 din 24 septembrie 2003
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
Nr. 217 din 20 octombrie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20032. ORDIN 709 24/09/2003

 ORDIN nr. 709 din 24 septembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 848 din 12 septembrie 2003
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Nr. 709 din 24 septembrie 2003
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
Nr. 217 din 20 octombrie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20033. ORDIN 217 20/10/2003

 ORDIN nr. 217 din 20 octombrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 848 din 12 septembrie 2003
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Nr. 709 din 24 septembrie 2003
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
Nr. 217 din 20 octombrie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20034. HG 1227 14/10/2003

 HOTĂRÂRE nr. 1.227 din 14 octombrie 2003
privind înfiinţarea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. prin divizarea parţială a Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20035. STATUT 14/10/2003

 STATUTUL din 14 octombrie 2003
Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20036. DECIZIE 324 11/09/2003

 DECIZIE nr. 324 din 11 septembrie 2003
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 şi 49 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2003