Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "761"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/07/29"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/07/29"1. ORDIN 86 13/07/2022

ORDIN nr. 86 din 13 iulie 2022privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 167/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iulie 2022  2. ORDIN 116 21/07/2022

  ORDIN nr. M.116 din 21 iulie 2022pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.36/2021

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iulie 2022  3. ORDIN 129 21/07/2022

  ORDIN nr. 129 din 21 iulie 2022privind aprobarea modelului legitimaţiei de acces în bazele sportive şi la manifestările sportive

  EMITENT
 • Agenţia Naţională Antidoping
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iulie 2022  4. ORDIN 1324 26/07/2022

  ORDIN nr. 1.324 din 26 iulie 2022pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iulie 2022  5. ORDIN 1341 21/07/2022

  ORDIN nr. 1.341 din 21 iulie 2022privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iulie 2022  6. ORDIN 1447 19/07/2022

  ORDIN nr. 1.447 din 19 iulie 2022pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind criterii minime de performanţă a corturilor din punctul de vedere al cerinţei securitatea la incendiu, indicativ RTC 2 - 2022"

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 august 2022  7. REGLEMENTARI 19/07/2022

  REGLEMENTARE TEHNICĂ din 19 iulie 2022privind "Normativ privind criterii minime de performanţă a corturilor din punctul de vedere al cerinţei securitatea la incendiu, indicativ RTC 2 - 2022"

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 august 2022