Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "76"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2007/01/31"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2007/01/31"1. DECIZIE 19 11/01/2007

 DECIZIE nr. 19 din 11 ianuarie 2007
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007

Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 20072. HG 79 31/01/2007

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 31 ianuarie 2007
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007

Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 20073. ORDIN 21 22/01/2007

 ORDIN nr. 21 din 22 ianuarie 2007
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007

Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 20074. LISTA 31/01/2007

 LISTĂ din 31 ianuarie 2007
cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2007, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REŞIŢA - JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007

Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 20075. HG 78 31/01/2007

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 ianuarie 2007
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007

Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 2007