Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "752"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/11/08"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/11/08"1. OUG 66 06/11/2012

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 6 noiembrie 2012
privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20122. OUG 65 06/11/2012

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 6 noiembrie 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20123. DECIZIE 514 07/11/2012

 DECIZIE nr. 514 din 7 noiembrie 2012
pentru numirea domnului Adrian Ciocănea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20124. DECIZIE 515 07/11/2012

 DECIZIE nr. 515 din 7 noiembrie 2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20125. DECIZIE 516 08/11/2012

 DECIZIE nr. 516 din 8 noiembrie 2012
privind eliberarea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20126. DECIZIE 517 08/11/2012

 DECIZIE nr. 517 din 8 noiembrie 2012
privind numirea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20127. DECIZIE 518 08/11/2012

 DECIZIE nr. 518 din 8 noiembrie 2012
privind numirea domnului George Ceamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20128. DECIZIE 519 08/11/2012

 DECIZIE nr. 519 din 8 noiembrie 2012
privind exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20129. DECIZIE 399 09/10/2012

 DECIZIE nr. 399 din 9 octombrie 2012
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

EMITENT: AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 201210. ORDIN 1391 26/07/2012

 ORDIN nr. 1.391 din 26 iulie 2012
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 2012