Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "749"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/12/03"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/12/03"1. HG 930 27/11/2013

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 27 noiembrie 2013
privind modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 20132. HG 928 27/11/2013

 HOTĂRÂRE nr. 928 din 27 noiembrie 2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 20133. ORDIN 1342 07/11/2013

 ORDIN nr. 1.342 din 7 noiembrie 2013
pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 20134. LEGE 322 28/11/2013

 LEGE nr. 322 din 28 noiembrie 2013
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 06 decembrie 20135. DECRET 926 27/11/2013

 DECRET nr. 926 din 27 noiembrie 2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 20136. HG 919 20/11/2013

 HOTĂRÂRE nr. 919 din 20 noiembrie 2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 20137. HG 922 27/11/2013

 HOTĂRÂRE nr. 922 din 27 noiembrie 2013
privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 20138. HG 923 27/11/2013

 HOTĂRÂRE nr. 923 din 27 noiembrie 2013
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 20139. ORDIN 1445 29/08/2013

 ORDIN nr. 1.445 din 29 august 2013
pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.445 din 29 august 2013
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Nr. 1.293 din 13 septembrie 2013
MINISTERUL ECONOMIEI
Nr. 2.269 din 25 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 201310. HG 925 27/11/2013

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 27 noiembrie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 2013