Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "745"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/12/02"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/12/02"



1. ORDIN 1933 29/11/2013

 ORDIN nr. 1.933 din 29 noiembrie 2013
pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.236 din 22 noiembrie 2013
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.933 din 29 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013



2. LEGE 317 28/11/2013

 LEGE nr. 317 din 28 noiembrie 2013
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2013



3. DECRET 921 27/11/2013

 DECRET nr. 921 din 27 noiembrie 2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013



4. LEGE 318 28/11/2013

 LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013
pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2013



5. DECRET 922 27/11/2013

 DECRET nr. 922 din 27 noiembrie 2013
privind promulgarea Legii pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013



6. HG 929 27/11/2013

 HOTĂRÂRE nr. 929 din 27 noiembrie 2013
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013



7. ORDIN 1236 22/11/2013

 ORDIN nr. 1.236 din 22 noiembrie 2013
pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.236 din 22 noiembrie 2013
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.933 din 29 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013



8. ORDIN 1357 29/11/2013

 ORDIN nr. 1.357 din 29 noiembrie 2013
pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013



9. ORDIN 1259 10/10/2013

 ORDIN nr. 1.259 din 10 octombrie 2013
privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 1.259 din 10 octombrie 2013
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 1.392 din 18 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013

ACT ABROGAT



10. ORDIN 1392 18/11/2013

 ORDIN nr. 1.392 din 18 noiembrie 2013
privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 1.259 din 10 octombrie 2013
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 1.392 din 18 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013

ACT ABROGAT