Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "740"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2019/09/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2019/09/10"1. HOTARARE 36 10/09/2019

HOTĂRÂRE nr. 36 din 10 septembrie 2019pentru alegerea preşedintelui Senatului

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 740 din 10 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2019

  ACT ABROGAT  2. CUANTUM TOTAL 10/09/2019

  CUANTUMUL TOTAL din 10 septembrie 2019al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Párt

  EMITENT
 • Partide Politice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 740 din 10 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2019  3. ORDIN 1581 02/09/2019

  ORDIN nr. 1.581 din 2 septembrie 2019privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 740 din 10 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2019  4. SCHEMA 02/09/2019

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 2 septembrie 2019privind "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 740 din 10 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2019