Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "719"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/10/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/10/23"1. HOTARARE 3 22/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 octombrie 2012
privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20122. HOTARARE 43 23/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 23 octombrie 2012
privind numirea unui membru cu funcţia de preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20123. HOTARARE 42 23/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 octombrie 2012
privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu nominalizarea funcţiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20124. DECIZIE 762 20/09/2012

 DECIZIE nr. 762 din 20 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20125. RECTIFICARE 2 16/02/2012

 RECTIFICARE nr. 2 din 16 februarie 2012
referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2012

EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20126. DECIZIE 764 20/09/2012

 DECIZIE nr. 764 din 20 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20127. ORDIN 121 16/10/2012

 ORDIN nr. M.121 din 16 octombrie 2012
pentru completarea şi abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale privind delegarea către secretarii de stat a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20128. DECIZIE 803 27/09/2012

 DECIZIE nr. 803 din 27 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 20129. HG 1007 17/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 17 octombrie 2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 201210. ORDIN 420 19/10/2012

 ORDIN nr. 420 din 19 octombrie 2012
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 2012