Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "715"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2019/08/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2019/08/30"1. DECIZIE 10 26/08/2019

DECIZIE nr. 10 din 26 august 2019privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  2. DECRET 675 29/08/2019

  DECRET nr. 675 din 29 august 2019privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  3. ORDIN 1191 26/08/2019

  ORDIN nr. 1.191 din 26 august 2019privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  4. ORDIN 1266 09/07/2019

  ORDIN nr. 1.266 din 9 iulie 2019pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice nr. 698/1.425/2016

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  5. ORDIN 2730 13/08/2019

  ORDIN nr. 2.730 din 13 august 2019pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice nr. 698/1.425/2016

  EMITENT
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  6. ORDIN 2756 14/08/2019

  ORDIN nr. 2.756 din 14 august 2019privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu

  EMITENT
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  7. REGULAMENT 1 13/08/2019

  REGULAMENT nr. 1 din 13 august 2019privind includerea entităţilor în planul de redresare

  EMITENT
 • Banca Nationala a Romaniei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  8. ANEXA 17/07/2019

  ANEXE din 17 iulie 2019privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  9. ORDIN 165 17/07/2019

  ORDIN nr. 165 din 17 iulie 2019privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019