Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "714"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2004/08/06"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2004/08/06"1. ORDIN 43 29/07/2004

 ORDIN nr. 43 din 29 iulie 2004
privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Construcţii Feroviare "Moldova" - S.A. Iaşi

EMITENT: AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 20042. ORDIN 281 22/07/2004

 ORDIN nr. 281 din 22 iulie 2004
privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 20043. ORDIN 288 23/07/2004

 ORDIN nr. 288 din 23 iulie 2004
pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adulţilor

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 2004

ACT ABROGAT4. STATUT 23/07/2004

 STATUTUL din 23 iulie 2004
centrelor regionale de formare profesională a adulţilor

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 2004

ACT ABROGAT5. ORDIN 29 27/07/2004

 ORDIN nr. 29 din 27 iulie 2004
pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 2004

ACT ABROGAT6. ORDIN 30 27/07/2004

 ORDIN nr. 30 din 27 iulie 2004
pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2004 privind unele măsuri tranzitorii de administrare prudentă a portofoliilor societăţilor de investiţii financiare

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 20047. ORDIN 31 28/07/2004

 ORDIN nr. 31 din 28 iulie 2004
pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2004 de abrogare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 20048. ORDIN 399 16/07/2004

 ORDIN nr. 399 din 16 iulie 2004
pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 15 august 2004

ACT ABROGAT9. NORMA 16/07/2004

 NORME TEHNICE din 16 iulie 2004
privind modul de completare a certificatelor de concediu medical

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 200410. INSTRUCTIUNI 16/07/2004

 INSTRUCŢIUNI din 16 iulie 2004
privind acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 2004