Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "70"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2003/02/03"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2003/02/03"1. DECRET 64 20/01/2003

 DECRET nr. 64 din 20 ianuarie 2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 20032. HG 1555 18/12/2002

 HOTĂRÂRE nr. 1.555 din 18 decembrie 2002
privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 2003

ACT ABROGAT3. RAPORT 03/02/2003

 RAPORT din 3 februarie 2003
privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 1996-2000, publicat conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat şi Hotărârii Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare şi informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
OFICIUL CONCURENTEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 bis din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 20034. ORDIN 41 23/12/2002

 ORDIN nr. 41 din 23 decembrie 2002
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2000 şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2002 privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 20035. DECIZIE 3211 14/01/2003

 DECIZIE nr. 3.211 din 14 ianuarie 2003
pentru stabilirea stării de insolventa a Societăţii Comerciale "Grupul de Asigurări Roman - Grup AS" - S.A.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 20036. HG 32 16/01/2003

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 16 ianuarie 2003
privind transmiterea unui imobil în proprietatea publică a judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 20037. LEGE 52 21/01/2003

 LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003
privind transparenta decizionala în administraţia publică

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 20038. DECRET 66 20/01/2003

 DECRET nr. 66 din 20 ianuarie 2003
pentru promulgarea Legii privind transparenta decizionala în administraţia publică

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 20039. HG 1596 18/12/2002

 HOTĂRÂRE nr. 1.596 din 18 decembrie 2002
privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Sadu" - S.A., filiala a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 200310. HG 30 16/01/2003

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 16 ianuarie 2003
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 februarie 2003