Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "689"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2004/07/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2004/07/30"1. ORDIN 954 27/07/2004

 ORDIN nr. 954 din 27 iulie 2004
privind reglementarea acordării asistenţei medicale pacienţilor din România de către specialişti aparţinând unor clinici sau organizaţii umanitare din străinătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20042. DECIZIE 360 23/07/2004

 DECIZIE nr. 360 din 23 iulie 2004
privind repartizarea fondului de stimulente pe case de asigurări de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20043. CIRCULARA 15 26/07/2004

 CIRCULARĂ nr. 15 din 26 iulie 2004
pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20044. HG 1155 23/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 23 iulie 2004
privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 2004

ACT ABROGAT5. OG 52 23/07/2004

 ORDONANŢĂ nr. 52 din 23 iulie 2004
privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20046. HG 1147 23/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 23 iulie 2004
privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20047. HG 1150 23/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 23 iulie 2004
privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20048. HG 1151 23/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 iulie 2004
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20049. HG 1152 23/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 23 iulie 2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buziaş, judeţul Timiş

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 200410. ORDIN 295 19/07/2004

 ORDIN nr. 295 din 19 iulie 2004
privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 2004