Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "680"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2003/09/26"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2003/09/26"1. OUG 82 18/09/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 18 septembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 2003

ACT ABROGAT2. ORDIN 748 12/09/2003

 ORDIN nr. 748 din 12 septembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20033. DECRET 565 19/09/2003

 DECRET nr. 565 din 19 septembrie 2003
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Actului adiţional nr. 1, semnat la Bucureşti la 13 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20034. HG 1106 25/09/2003

 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 25 septembrie 2003
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru lucrări de dragaj la confluenta Canalului Dunăre-Marea Neagra cu Dunărea şi în bieful I al acestuia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20035. ORDIN 618 08/09/2003

 ORDIN nr. 618 din 8 septembrie 2003
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte o lista a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspăta provenită de la acestea

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20036. NORMA 08/09/2003

 NORMA SANITARĂ VETERINARA din 8 septembrie 2003
ce stabileşte o lista a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspăta provenită de la acestea

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20037. ORDIN 675 11/09/2003

 ORDIN nr. 675 din 11 septembrie 2003
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează centrul naţional "ANIMO" pentru România

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20038. NORMA 11/09/2003

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 11 septembrie 2003
care desemnează centrul naţional "ANIMO" pentru România

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20039. ORDIN 688 22/09/2003

 ORDIN nr. 688 din 22 septembrie 2003
pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" - C.P.D.R.

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 2003

ACT ABROGAT10. ORDIN 869 19/09/2003

 ORDIN nr. 869 din 19 septembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 2003